PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ EUROPA INVESTEŞTE ÎN ZONELE RURALE

Scopul si obiectivele specifice: Modernizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Bujoreni, Judetul Valcea are ca scop
cresterea gradului de raspuns la solicitari si a calitati interventilor in cazul situatiilor de urgenta prin dotare cu un utilaj multifunctional, cu o viteza de deplasare mare capabil sa indeplineasca cele mai variate sarcini in cazul situatiilor de urgenta respectiv: sapare, incarcare, tractare, degajarea terenului, construirea de perimetre de protectie.
Obiectivele specifice: : Modernizarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al Comunei Bujoreni, Judetul Valcea prin achizitia unui Buldoexcavator.

Rezultatele: Achizitia unui Buldoexcavator
Demarare: 03.10.2018
Finalizare: 03.10.2024
Valoarea totală a proiectului: 87.822,00 euro din care finantare publica prin PNDR – 87.822,00 euro Proiectant: SC ALMER PROIECT SRL
Executant: SC EURO ZONE SRL